การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาววิธีปฏิบัติ
๑. นำกระดาษขาว (กระดาษสี่เหลี่ยม หรือกระดาษวงกลม) พับครึ่งและตัดแบ่ง
๒. นำมาวางบนกระดาษดำ และพับกระดาษขาวส่วนที่เหลือ ตัดและวางสร้างเป็นภาพตามจินตนาการ
คำแนะนำ
- วางชิ้นส่วนสร้างเป็นภาพเสร็จจึงทากาวเพื่อการติดแน่นของการสร้างภาพ
- กรณีเป็นของเล่น ต้องไม่ทากาวที่ชิ้นส่วนสร้างภาพและควรใช้กระดาษที่มีความทนทานในการนำมาสร้างภาพ

ทักษะที่ได้รับ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิต

154 Response to " การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว "

 1. ไม่ระบุชื่อ Says:
  28 มิถุนายน 2556 09:33

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว หนูชอบอันนี้มากค่ะ อนาคตคงได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะการคิดให้กับเด็ก และตัวหนูด้วยค่ะ หนูชื่อ นางสาวอนิสา สระมาลา 051 A1 ปี3 ค่ะ

 2. ไม่ระบุชื่อ Says:
  28 มิถุนายน 2556 11:44

  สื่อของอาจารย์มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ หนูจะขอเก็บสื่อของอาจารย์ไว้ใช้กับลูกศิษย์ในอนาคตของหนูนะค่ะ
  นางสาวธิตินันท์ อุดมสุข รหัส54111320252 ตอนเรียน A1

 3. ไม่ระบุชื่อ Says:
  28 มิถุนายน 2556 17:51

  สื่อของอาจารย์น่าสนใจมากๆคะ ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆคะ
  นางสาวเขมมิกา ถนอม รหัส 060 ตอนเรียน A1

 4. ไม่ระบุชื่อ Says:
  30 มิถุนายน 2556 21:23

  สื่อการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นสื่อที่ทำให้เด็กได้สร้างจินตนากาาร ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อที่ชอบมากอีกสื่อหนึ่งเลยค่ะ
  นางสาว นันทิชา โตระจิตต์ รหัส 038 ตอนเรียน A1

 5. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 14:15

  สื่อของอาจารย์เกือบทุกสื่อ เน้นการกระตุ้นความคิด การคิดสร้างสรรค์ที่เกียวกับคณิตศาสตร์ เด็กได้เรียนคงไม่เครียด
  ดีมากๆเลยคะ
  นางสาวลัดดา นวลแสง รหัส 040 ตอนเรียน A1

 6. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 14:22

  การสร้างภาพบนพืื้นกระดาษดำด้วยกระดาษสีขาว เป็นสื่อที่น่าสนใจมากคะ ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และทำให้เด็กรู้รูปทรงเรขาคณิตอีกด้วยคะ
  นางสาว ธนิยา แสงจันทร์ รหัส 004 ตอนเรียน A1

 7. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 15:19

  การสร้างภาพบนพืนกระดาษดำเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กเป็นอย่างดี และสนุกสนานด้วยคะ
  นางสาวดลฤดี แย้มอ่วม รหัส148 ตอนเรียนc1

 8. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 16:07

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและจินตนาการของเด็ก อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจมากคะ
  นางสาวอารีรัตน์ เชยอักษร รหัส 137
  ตอนเรียน c1

 9. nattida kilnsang says:
  3 กรกฎาคม 2556 16:19

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ตัวเด็กเกิดกระบวนการคิด การจินตนาการ ในการสร้างภาพ เพื่อนำมาประกอบเป็นเรื่องราวบนกระดาษดำ ของเด็ก เป็นกิจกกรรมที่ดีเหมาะกับเด็กปฐมวัยคะ
  นางสาว ณัฐธิดา กลิ่นสังข์ รหัส 54111320150 ตอนเรียน c1

 10. tidarat sakdaratana says:
  3 กรกฎาคม 2556 17:13

  การสร้าภาพบนพื้นกระดาษสีดำด้วยกระดาษสีขาว กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กฝึกคิดและจินตนาการภาพต่างๆออกมาแล้วตัดกระดาษตามภาพที่เด็กต้องการ กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กปฐมวัยที่จะเรียนรู้มากๆเลยคะ

  นางสาว ธิดารัตน์ ศักดารัตน์ รหัส 156 ตอนเรียน C1

 11. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 17:31

  สื่อนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการได้เต็มที่ เด็กสามารถออกแบบได้เอง ชอบมากๆเลยคะ ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆนะคะ นางสาวสุประภา มังกรทอง ตอนเรียน c1 รหัส 160

 12. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 17:58

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษสีดำด้วยกระดาษสีขาว เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต ทำให้เด็กรู้จักคิดและใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปภาพ มีประโยชน์ในการนำไปใช้มากเลยคะ
  นางสาว วิยะดา สุพร รหัส 54111320155 ตอนเรียน C1

 13. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 18:19

  เป็นสื่อที่ฝึกการคิดและการสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยค่ะ
  นางสาว จารุวรรณ พงษ์สุข รหัส 015 ตอนเรียน A1

 14. สุทธาทิพย์ เกตุแก้ว says:
  3 กรกฎาคม 2556 18:43

  สื่อนี้เป็นสื่อที่น้องจะได้เรื่องมิติสัมผัสเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตและสามารถแสดงความคิดความสร้างสรรค์อย่างอิสระ ดิฉันคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสค่ะ สื่อนี้จึงจัดเป็นสื่อที่ดีมากๆ ค่ะ
  น.ส.สุทธาทิพย์ เกตุแก้ว ตอนเรียน C1 รหัส 164ค่ะ ^^

 15. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 18:52

  เป็นสื่อที่ฝึกการจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การนำรูปทรงเรขาคณิตมาใช้ ในการทำกิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะ
  น.ส.พิลาวรรณ วิกสูงเนิน c1รหัส161

 16. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 19:42

  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
  น.ส.สุภัค กล่อมเอี่ยม C1 รหัส165 ค่ะ

 17. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 19:44

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
  ดีจริงๆค่ะ
  น.ส.รัตน์ติยา บุญรัตน์ C1 รหัส166ค่ะ

 18. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 19:56

  เด็กสามารถใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ และเด็กสามารถเรียนรู้เรขาคณิตไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ
  น.ส.เจนจิรา ปันทนันท์ C1 รหัส 167 ค่ะ

 19. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:02

  การสร้างภาพบนพื้นดำด้วยกระดาษขาวเป็นสื่อที่ดีมากเลยค่ะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกจินตนาการ สร้างความสนุกสนานแก่เด็ก
  นางสาวสุภัชชา รอดย้อย รหัส057 ตอนเรียนA1

 20. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:48

  การสร้างภาพบนพืนกระดาษดำเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กเป็นอย่างดีเลยครับ
  นายธนัท เจริญราช รหัส122 c1

 21. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:51

  เด็กได้เรื่องมิติสัมผัสเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตค่ะ
  นางสาวชุฎาภา บุญญากร รหัส124 c1

 22. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:52

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ตัวเด็กเกิดกระบวนการคิด การจินตนาการ
  นางสาวธารทิพย์ น้อยเศรษฐ รหัส159 c1

 23. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:54

  เด็กได้รู้เรื่องมิติ และการจินตนาการ
  นางสาวณัชฎา นิลเกษม รหัส173 c1

 24. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:55

  เป็นสื่อที่ฝึกการจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยค่ะ
  นางสาววิชชุดา กมลมาลย์ รหัส 175 c1

 25. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:56

  เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ตัวเด็กเกิดกระบวนการคิด การจินตนาการ
  นางสาววิชญาดา ศรีชมชื่น รหัส176 c1

 26. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 20:58

  กิจกรรมการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว ฝึกให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รู้รูปทรงต่างๆได้ดี
  นางสาวมนัสนัท์ ศิริสมบูรณ์ รหัส180 ตอนเรียนc1

 27. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 21:18

  สื่อนี้ดีค่ะ ทำให้เด็กรู้จักรูปทรงเรขาคณิต และได้คิดสร้างสรรค์ด้วย
  นส.ฝนฤทัย หาญธัญกรรม รหัส 046 A1

 28. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 21:20

  ดีมากๆค่ะอาจารย์สำหรับสื่อนี้
  นส.เขมจิรา เรืองศรี รหัส013 A1

 29. ไม่ระบุชื่อ Says:
  3 กรกฎาคม 2556 21:24

  ชอบสื่อนี้มากคะ เด็กได้รู้รูปทรงเรขาคณิต และได้พับกระดาษทำให้มีการคิด
  นส.บุษกร แจ่มสว่าง รหัส 053 A1

 30. สุภารัตน์ ปานสมพงค์ says:
  3 กรกฎาคม 2556 22:00

  สามารทำตามได้ง่ายๆ เป็นส่อที่น่ารักมากๆค่ะ และฝึกความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิต

  นางสาว สุภารัตน์ ปานสมพงค์ A1 รหัส 012

 31. วรรณภา พลโยธิน says:
  3 กรกฎาคม 2556 23:03

  เป็นสื่อที่น่ารักมากเลยค่ะ ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ

  นางสาววรรณภา พลโยธิน รหัส 123 ตอนเรียน C1

 32. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 11:44

  เป็นกิจกรรมที่เด็กๆน่าจะชอบ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะทางศิลปะอีกด้วยค่ะ
  นางสาวอริษา แซ่โค้ว รหัส 54111320032 A1

 33. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 14:58

  สื่อนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นผลงาน
  น.ส.กนกรัตน์ สุขรุ่งเรืองชัย ตอนเรียนA1 รหัส54111320254

 34. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 15:27

  สื่อนี้น่าสนใจ เด็กได้ใช้จินตนาการ ฝึกทักษะทางศิลปะ
  และยังมีรูปทรงทางคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องอีกด้วย

  นางสาวลัดดาวัลย์ รบแคล้ว รหัส 54111320140
  ตอนเรียน C1

 35. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 15:42

  เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของจนเองเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
  นางสาวภัสราภรณ์ เนติพัฒน์ รหัส 131 ตอนเรียน C1

 36. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 16:47

  กิจกรรมนี้ เด็กๆจะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้รู้จักมิติสัมพันธ์ รูปทรงต่างๆ รู้จักการจัดวางภาพให้สวยงาม ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และทำให้เด็กเกิดสมาธิอีกด้วย
  นางสาว ปริดา พึ่งเกษม รหัส 54111320253 ตอนเรียน A1

 37. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 17:05

  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นสื่อที่ดีค่ะ
  น.ส.กรรณิการ์ สุโข รหัส 179 ตอนเรียน C1

 38. Boom Boomm says:
  4 กรกฎาคม 2556 19:30

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยคะ ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์มี​จินตนาการ และยังได้เรียนรู้มิติสมัพันธ์ของภาพอีกด้วยคะ เป็นการ​สร้าง​ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีและสนุกด้วยคะ
  น.ส.ปรารถนา ขุนอาจ รหัส 54111320016 ตอนเรียนA1

 39. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 20:22

  สื่อนี้ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการคะแล้วก็เกิดความสนุกสนานได้แยกสีขาวสีดำ เป็นสื่อที่น่าสนใจมากเลยคะ นางสาว อาภัญชนิตถ์ พงศยารัส 54111320028 A1

 40. อชิรญา เฟื่องวุฒิ says:
  4 กรกฎาคม 2556 20:22

  เป็นสื่อที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เด็กนะคะที่ชอบพับกระดาษ ผู้สอนก็คงสนุกไปกับกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ น.ส.อชิรญา เฟื่องวุฒิ ตอนเรียน c1 รหัส 169

 41. Ornanong Sonjaimun says:
  4 กรกฎาคม 2556 21:24

  สื่อนี้ช่วยให้เด็กได้รู้จักสีและรูปทรงต่างๆ ได้ใช้จินตนาการ ได้เรียนรู้และได้ความสนุกด้วยค่ะ น.ส.อรอนงค์ สอนใจมั่น 54111320049 A1

 42. พิศุทธิ์ พิเศษไพศาล says:
  4 กรกฎาคม 2556 21:52

  สื่อน่าสนใจครับ ใช้สีที่ตัดกัน เพิ่มความเด่นของงาน และได้เรียนเรื่องรูปทรงด้วย ฝึกจินตนาการด้วย. บร๊ะเจ้า นี้มันช่างสุดยอดจริงๆเลย. พิศุทธิ์. พิเศษไพศาล. 034 A1

 43. ไม่ระบุชื่อ Says:
  4 กรกฎาคม 2556 22:47

  เป็นสื่อที่ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกใช้จินตนาการ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างอิสระและยังได้รู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตด้วย
  นางสาวรัตติญา ใจใหม รหัส 143 ตอนเรียน c1

 44. ศิลายุ สิมาจารย์ says:
  4 กรกฎาคม 2556 22:47

  สื่อชิ้นนี้น่ารักมากเลยน่ะ เห็นแล้วอยากให้เด็กๆหัดพับตามและจินตนาการของเด็ก และรุ้จักการตัด รูปทรงต่างๆตามเลขาคณิตค่ะ นางสาวศิลายุ สิมาจารย์ 001 A1 ปี3

 45. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 12:12

  เป็นสื่อที่ใช้สีที่ตัดกันอย่างขาดและดำมาสร้างผลงานและมีการวางแผนจัดตำแหน่งก่อนทากาวอีกด้วยเป็นสื่อที่ดีมากๆคะ นางสาว จุฑามาศ เด่นสุนทร 54111320035 A1

 46. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 13:32

  สื่อนี้น่าสนใจใช้ศิลปะควบคู่กับคณิตศาสตร์ ทำให้ไม่น่าเบื่อ และสนุกสนาน
  นางสาว เมริน มั่นสติ รหัส 255 ห้อง A1

 47. Namfon Tharnthip says:
  5 กรกฎาคม 2556 20:17

  เป็นสื่อที่ให้เด็กได้รู้จักความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรง และฝึกทักษะการพับกระดาษ การจิตนาการของเด็กว่าจะพับเป็นรูปอะไรดี
  นางสาว ธารทิพย์ ทุเรศพล 030 A1

 48. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 20:26

  ให้เด็กรู้จักรูปทรงต่างๆโดยการใช้ศิลปะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์คะ
  นางสาวภัทรศยา ศิริรักษ์ รหัส 177 ตอนเรียน C1

 49. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 20:34

  เป็นสื่อที่สอนให้รู้จักพัฒนากระตุ้นกล้ามเนื้อ ค่ะ
  นส ชลิตา รักษาแก้ว 54111320055 A1

 50. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 20:39

  เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กคะ
  นางสาวเพชรรัตน์ นิยม รหัส 177 ตอนเรียน C1

 51. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 20:41

  สอนให้รู้วิธีการพับให้เป็นรูปร่างต่างๆ เป็นสื่อสอนเด็กๆที่ดีมากค่ะ
  น.ส. เกศรินทร์ เข็มมาก 54111320009 A1

 52. มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข says:
  5 กรกฎาคม 2556 21:12
  ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
 53. มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข says:
  5 กรกฎาคม 2556 21:15

  เป็นสื่อที่ดีค่ะหาอุปกรณ์ได้ง่าย เป็นสื่อที่ช่วยให้เด็กได้ใช้จินตนาการและเรียนรู้เรื่องรูปทรงไปด้วย
  นางสาว มนต์ทิพย์ พลอยโพลงสุข 047 A1

 54. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 22:15

  A1 54111320042 สื่องานชิ้นนร้เหมาะเป็นงานที่ต้องให้เด็กได้ฝึกมช้จินตนาการในตนเองมากค่ะ เป็นการฝึกให้เด็กได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และลงมือทำชิ้นงานสร้าวสรรค์ด้วยตนเอง นางสาว อภิญญา โกพล

 55. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 22:32

  เป็นกิจกรรมที่ดีมาค่ะ เด็กได้ใช้จินตนาการและช่วยให้เด็กได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต
  น.ส.สุภาพร เห็มชูยิ่ง c1 รหัส127ค่ะ

 56. monticha Kaewkamtong says:
  5 กรกฎาคม 2556 22:34

  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ใช้จินตนาการและยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ สื่อชิ้นนี้น่าสนใจมากค่ะและเหมาะที่จะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยากๆค่ะ (นางสาวมณฑิชา แก้วแกมทอง ๕๔๑๑๑๓๒๐๑๕๔ ห้องC๑)

 57. ไม่ระบุชื่อ Says:
  5 กรกฎาคม 2556 22:37

  สื่อนี้ทำให้เด็กไดฝึกการใช้จินตนาการและเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ดีค่ะ
  นางสาวณิชกมล แย้มประชา รหัส54111320036 ตอนเรียนA1

 58. nattaporn srisawat says:
  6 กรกฎาคม 2556 22:11

  เป็นส่อการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริงเเละสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย
  นางสาว ณัฏฐพร ศรีสวัสดิ์ รหัส 5411130136 C1

 59. Patcharaphorn sakdarat says:
  7 กรกฎาคม 2556 10:43

  เป็นสื่อที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายคะ
  นางสาวพัชราภรณ์ ศักดาราช 54111320134 C1

 60. ไม่ระบุชื่อ Says:
  7 กรกฎาคม 2556 13:24

  เป็นกิจกรรมที่เด็กน่าจะชื่นชอบ ได้วาดรูป ระบายสีอีกด้วย เด็กได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ เช่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและ ฝึกกล้ามเนื้อมือ
  น.ส.สุวรรณษา รัตนขวัญเรือน C1 54111320121

 61. ไม่ระบุชื่อ Says:
  7 กรกฎาคม 2556 16:58

  เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
  ปารีณา แสนอินภิบาล 54111320153 c1

 62. ไม่ระบุชื่อ Says:
  7 กรกฎาคม 2556 18:13

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว สื่อนี้น่าสนใจและสนุกมากค่ะเพราะนำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักรูปทรงด้วยค่ะ
  นางสาวสุนิสา สุวรรณ 54111320146 C1

 63. sad says:
  7 กรกฎาคม 2556 23:09

  เป็นสื่อที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจ รู้จักรูปทรงต่างๆ
  น.ส. มารุนี แพบำรุง 54111320162 ห้อง C1

 64. sad says:
  7 กรกฎาคม 2556 23:12

  เป็นสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ให้รูจักรูปทรงต่างๆ และเป็นสื่อที่พัฒนาการด้นความคิดของเด็กอีกด้วย
  น.ส.นภัสสร ใจยา รหัส54111320144 ห้องc1

 65. ไม่ระบุชื่อ Says:
  7 กรกฎาคม 2556 23:43

  เป็นสื่อที่ส่งเสริมการนับและการสังเกต ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะไปด้วย
  น.ส. วิจิตรา อตัญที 54111320171 ห้องc1

 66. ไม่ระบุชื่อ Says:
  7 กรกฎาคม 2556 23:46

  เป็นสื่อสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
  น.ส. วิจิตรา อตัญที 54111320171 ห้องc1

 67. ไม่ระบุชื่อ Says:
  8 กรกฎาคม 2556 12:56

  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ใช้จินตนาการและยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ
  นางสาว ชารินี ไวยไชย54111230029A1

 68. ไม่ระบุชื่อ Says:
  8 กรกฎาคม 2556 12:58

  เป็นส่อการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริงเเละสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่าย
  นางสาวกนกวรรณ กิริยาดี 54111320006 A1

 69. ไม่ระบุชื่อ Says:
  8 กรกฎาคม 2556 13:00

  เป็นสื่อที่ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้ใช้จินตนาการและช่วยให้เด็กได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต น.ส.ไพลิน สิริเขตกรณ์ 54111320026 A1

 70. sad says:
  8 กรกฎาคม 2556 22:56

  เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของจนเองเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ได้รูจักรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย
  น.ส. กมลพรรณ อินทร์สวัสดิ์ 54111320178 C1

 71. ไม่ระบุชื่อ Says:
  11 กรกฎาคม 2556 21:37

  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้เป็นอย่างดี
  และยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ และยังได้เรียนรู้มิติสมัพันธ์ของภาพอีกด้วยคะ l
  นางสาวพัชริน แผ่นเงิน 54111320152 C1

 72. ไม่ระบุชื่อ Says:
  11 กรกฎาคม 2556 21:37

  กิจกรรมนี้ ช่วยส่ง เสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เด็กเกิดความสนในในการทำกิจกรรม คะ
  นางสาวจิราวรร พุดซ้อน รหัส ๕๔๑๑๑๓๒๐๑๔๗ ตอนเรียน C๑

 73. ไม่ระบุชื่อ Says:
  13 กรกฎาคม 2556 11:37

  เป็นสื่อการสอนที่เด็กสามารทเข้าใจได้ง่ายเด็กได้ใช้จินตนาการ
  น.ส.พิทยา พันธุ์วงศ์54111320259 A1

 74. ไม่ระบุชื่อ Says:
  15 กรกฎาคม 2556 17:30

  เป็นกิจกรรมที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างเป็นรูปภาพต่างๆตามจินตนาการเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ นางสาวอาภาภรณ์ ธีทา 003 A1

 75. ไม่ระบุชื่อ Says:
  16 กรกฎาคม 2556 23:01

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาวช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิตและจินตนาการของเด็กๆจากการสร้างสรรค์ภาพต่างๆ นอกจากนี้จะช่วยในเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมืออีกด้วยค่ะ
  นางสาวเมระณี แสงใส ตอนเรียน A1 รหัส 043

 76. mint SNW says:
  20 กุมภาพันธ์ 2557 15:26

  กิจกรรมการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของรูปทรง มิติสัมพันธ์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือในการตัดกระดาษ ทำให้เด็กไม่เบื่อ สนใจที่จะทำกิจกรรม นอกจากนั้นอาจจะเปลี่ยนสีของกระดาษ ใช้เป็นสีที่ต่างกัน เพื่อที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของสีมากขึ้น
  นางสาวสิริพรรณ แซ่เอี้ยว รหัส๕๕๑๑๓๒๐๐๐๙๔ ตอนเรียนB๑ การศึกษาปฐมวัย

 77. ไม่ระบุชื่อ Says:
  20 กุมภาพันธ์ 2557 21:48

  สื่อกิจกรรมการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว สื่อนี้ฝึกให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยการตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆแล้วนำมาสร้างเป็นรูป กิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่และยังพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและหมัดใหญ่ในการตัดกระดาษหรือแปะกระดาษ
  นางสาวพิชชญาญ์ ภัทรกุลพิศุทธิ์ รหัส55113200053 A1 ปฐมวัย

 78. ไม่ระบุชื่อ Says:
  21 กุมภาพันธ์ 2557 16:39

  กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์การออกแบบรูปภาพและรูปทรงเรขาคณิตในการนำมาทำให้เกิดเรื่องราว เด็กสามารถเรียนรู้รูปทรงต่างๆได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ทำให้เด็กได้เกิดสมาธิในการทำ และพัฒนากล้ามเนื้อในการตัดกระดาษและพับกระดาษ
  น.ส.วรรณนภา นาถพินิจ รหัส 55113200061 ตอน A1 ปฐมวัย

 79. ไม่ระบุชื่อ Says:
  21 กุมภาพันธ์ 2557 20:14

  เป็นสื่อที่ช่วยฝึกจินตนาการให้กับเด็กเเละให้เด็กได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต ฝึกกล้ามเนื้อในการตัดเเละพับกระดาษ ให้เด็กได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  นางสาวพุทิตา บรรดาศักดิ์ ตอนเรียน A1 รหัส55113200064

 80. ไม่ระบุชื่อ Says:
  21 กุมภาพันธ์ 2557 22:38

  สื่อกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกจินตนาการให้กับเด็กจากการนำรูปทรงเรขาคณิตต่างๆมาสร้างเป็นภาพ และยังทำให้เด็กรู้จักรูปทรงเรขาคณิตเพิ่ม
  นางสาวอังคนา เครือกุณา ตอนเรียน A1 รหัส55113200063

 81. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 15:36

  กิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะได้เรียนรู้รูปทรงมาทำเป็นรูปภาพต่างๆตามความคิด รู้เรื่องสี ความแตกต่าง ระหว่างรูปทรงสีขาว สีดำ เรื่องมิติสัมพนธ์และเด็กจะเกิดความสนุกสนานในการเล่นสื่อ
  นางสาวภัทธนันท์ ชาดา รหัส 55113200040 ตอนเรียน A1

 82. Jane khanduang says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 15:39

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ฝึกจิตนาการ มีความสุขกับการทำกิจกกรรรม ทำให้เด็กเกิดสมาธิ รู้จักสิ่งต่างๆรอบๆตัว น.ส.เจน ขันธ์ดวง รหัส 55113200029 ตอนเรียน A1

 83. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 15:55

  เป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กๆมากค่ะเพราะ จะฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรร์ จินตนาการ มิติสัมพันธ์ เป็นสื่อที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาตร์ได้เป็นอย่างดี
  ชื่อน.ส.จารุวรรณ สนใจยิ่ง รหัส55113200047ตอนเรียนA1

 84. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 15:59

  สื่ออันนี้ทำแล้วน่าสนุกดี ได้ทั้งการพับ รูปทรงต่างๆ การตัด การออกปบบต่างๆ นำศิลปะดข้ามาช่วย เป็นหารใช้จินตนาการของเด็กดี
  ชื่อ กชกานต์ ชมชื่นจิตร์ รหัส 55113200042 ตอนเรียนA1

 85. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 17:09

  เป็นการบูรณาการด้านวิชาคณิตและศิลปะได้เป็นอย่างดี ฝึกให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิตด้วย
  วรัทยา ธิติเวสส์ ๕๕๑๑๓๒๐๐๐๗๔ ตอนเรียน B๑ ปฐมวัยค่ะ

 86. มณีรัตน์ แจ้งเสมอ says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 17:21

  ฝึกให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และสิ่งที่เด็กสร้างขึ้นจากการพับกระดาษนั้นมีมิติสัมพันธ์อยู่ด้วย อีกทั้งยังทำให้เด็กรู้จักรูปทรงต่างๆจากการพับ
  นางสาวมณีรัตน์ แจ้งเสมอ รหัส 55113200078 ตอนเรียน B1 ปฐมวัย

 87. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 17:37

  กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการ ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้เรียนรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วยค่ะ
  นางสาวธนภรณ์ เสรีสิริรักษ์ รหัส 55113200034 ตอนเรียน A1 ปฐมวัย

 88. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 17:48

  สื่อนี้ช่วยฝึกให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการได้รู้จักรูปทรงต่างๆ นำมาดัดแปลงเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อในการตัดกระดาษ การพับ
  น.ส. นีรนุช วงศ์อิสลาม รหัส 55113200057 ตอนเรียน A1

 89. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 18:20

  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนผ่านศิลปะ และช่วยให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และเรียนอย่างอิสระ
  นางสางนุชติยา คงสิม 065 ปฐมวัย A1

 90. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 18:24

  เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรูปทรงทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้เด็กเกิดจินตนาการจากการคิดด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์รู้จักเรื่องมิติสัมพันธ์
  นางสาวเจนิสตา เกตุปลั่ง รหัส55113200035
  ตอนเรียนA1

 91. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 18:37

  สื่อนี้เหมาะสมกับเด็กๆ ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกจินตนาการให้กับเด็กเป็นอย่างดี
  น.ส.สุพัชชา พลายศรีโพธิ์ รหัส 55113200001 ตอนเรียน A1

 92. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 18:41

  เป็นสื่อกิจกรรมมี่เสริมสร้างกระบวนการคิด จิตนาการความคิดสร้างสรรค์ และฝึกกล้ามเนื้อมือในการพับ ตัด ติด แปะกระดาษ

 93. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 18:46

  เป็นสื่อกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิด จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และการใช้กล้ามเนื้อมือในการตัด พับ ติด แปะกระดาษ
  นางสาวศิริลักษณ์ ดียิ่ง รหัส 55113200055 ตอนเรียนA1 การศึกษาปฐมวัย

 94. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:13

  เป็นกิจกรรมที่ใช้จินตนาการ กิจกรรมนี้ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกมนี้เป็นเกมที่น่านำมาให้เด็กทำกิจกรรมมากคะ น.ส.ธมลวรรณ ตาดไธสง รหัส 55113200051 ตอนเรียน A1

 95. siriphon samrandi says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:15

  เป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างจิตรนาการของเด็ก การเรียนรู้มิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นสื่อการสอนที่ช่วยในเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมือและจิตรนาการของเด็กเป็นอย่างมาก
  นางสาวสิริพร สำราญดี รหัส55113200008 ตอนเรียนA1 การศึกษาปฐมวัย

 96. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:34

  เป็นอีกสื่อที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้ในการสอนได้ เพิ่มจินตนาการให้กับเด็ก ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับรูปทรงและเรขาคณิต เป็นสื่อกิจกรรมอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ
  นางสาวอาภารัตน์ รุจิเงิน 002 A1 ปฐมวัย

 97. I'm Ampere says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:36

  เป็นสื่อที่น่าสนใจมากๆค่ะ ช่วยให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ รูปเรขาคณิ และรูปทรงไปพร้อมๆกันอีกด้วย เป็นการบูรณาการที่ดีอย่างยิ่งค่ะ
  นางสาวณัฎฐกันย์ มณีศิริ รหัส 55113200062 ตอนเรียน A1

 98. สุพัฒสร ขวัญจา says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:39

  เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เด็กได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆและประดิษฐ์ต่อเติมให้เป็นภาพต่างๆตามความคิดของตนเองทั้งยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็ก ซึ่งถือเป็นสื่อที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
  นางสาวสุพัฒสร ขวัญจา รหัส 55113200085 ตอนเรียน B1

 99. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 19:44

  เป็นสืาอที่มีประโยชน์ ทำให้เด็กเกิดความคืดสร้างสรรค์เรื่องมิติสัมพันธ์ บูรณาการวิชาศิลปะ.พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และรูปทรงเรขาคณิตค่ะ


  นางสาว จงจินต์ พริกบุญจันทร์. 55113200013 B1

 100. chutima champathai says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:04

  สื่อนี้ทำให้เด็กๆได้เกิดจินตนาการทำให้มีความคิดที่สร้างสรรค์จากการนำรูปทรงต่างๆมาต่อกันให้เกิดเป็นรูปร่างตามที่เขาคิด เป็นสื่อที่น่าสนใจและน่าสนุกมากเลยค่ะเพราะเด็กจะได้ทั้งฝึกสมองและฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกันค่ะ น.ส.ชุติมา จำปาไทย รหัส55113200073 ตอนเรียนB1 การศึกษาปฐมวัย

 101. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:13

  กิจกรรมชิ้นนี้ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและได้ใช้จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รูปทรงต่างๆเป็นสื่อที่น่าสนใจมากเลยค่ะครู
  น.ส.ศิริลักษณ์ การรัมย์ รหัส55113200025 ปฐมวัยA1 การศึกษาปฐมวัย

 102. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:16

  เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เด็กได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆและประดิษฐ์ต่อเติมให้เป็นภาพต่างๆตามความคิดของตนเองได้ ถือว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจอีกชิ้นนึงมากเลยค่ะ
  นางสาวบัณฑิตา ประกอบสุข 020 A1 ปฐมวัย

 103. MymE BL says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:19

  สื่อการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นสื่อที่ฝึกให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของเด็กแต่ละคน ได้รู้เรื่องมิติสัมพันธ์และเรขาคณิต อีกทั้งยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กได้อีก จึงเป็นสื่อที่มีประโยชน์มากๆอีกสื่อหนึ่ง
  นางสาวยุวดี ภู่สุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย ตอนเรียน B1 รหัส 55113200118

 104. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:37

  สื่อกิจกรรมนี้ช่วยฝึกจินตนาการของเด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำรูปภาพต่างๆตามความคิด ที่มีพื้นหลังสีดำ และกระดาษสีขาวมาทำเป็นรูปภาพต่างๆมีการตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต เด็กๆจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสนุกสนาน.
  นางสาวศศินิภา มงคลศิลป์ รหัส 55113200126 ตอนเรียน A1 การศึกษาปฐมวัย

 105. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:37

  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเสริมสร้างจินตนาการในการวาดภาพ การพับกระดาษ และยังได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับ พับ ตัด นางสาวปัญญ์นิชา คำจริง รหัส 55113200012 ตอนเรียน A1

 106. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:38

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและจินตนาการของเด็ก อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย นางสาวดวงหทัย สุขเมือง รหัส 55113200060 ตอนเรียน A1

 107. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:41

  ทำให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้รูปทรง ความแตกต่างของสีดำและสีขาว ได้ใช้จินตนาการดี
  นาย อธิพัชร์ ฐานกีรติพัฒน์ ๕๕๑๑๓๒๐๐๑๑๑ ปฐมวัย ตอนเรียน B๑

 108. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:49

  การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ตัวเด็กเกิดกระบวนการคิด การสร้างสรรค์จินตนาการ ลงมือทำในการสร้างภาพประติดประต่อให้เป็นเรื่องราวของเด็ก เป็นกิจกกรรมที่เหมาะในการใช้ในการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยคะ นางสาวศุภนิดา ศรีเจริญชัย รหัส 55113200018 ตอนเรียน A1 ปฐมวัย

 109. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:53

  สื่อชิ้นนี้เป็นสื่อที่หาง่าย ประหยัด และยังทำให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อที่กระตุ้นความคิดมากๆเลยคะ

  น.ส. ภัคภร สมมิตร รหัส55113200114 ตอนเรียนB1 การศึกษาปฐมวัย

 110. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 20:57

  สื่อกิจกรรมนี้ เด็กได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต มิติสัมพันธ์ และได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการตนเอง และเด็กยังได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพราะเมื่อเด็กต้องพับกระดาษหรือตัดกระดาษ เด็กจะฝึกการบังคับนิ้วมือคะ
  นางสาวรวีวรรณ วิมุกตายน รหัส55113200036 ตอนเรียนA1

 111. วิไลพร สองสี says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:00

  สื่อนี้เป๊นสื่อที่สามารถหาได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และยังช่วยฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆอีกด้วย
  น.ส.วิไลพร สองสี ตอนเรียนA1 รหัส55113200059 การศึกษาปฐมวัย

 112. supattra kanyapoo says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:01

  สื่อการสอนนี้ ทำให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กค่ะ
  น.ส.สุพัตรา กันยาภู
  ตอนเรียน B1 รหัส 55113200086
  การศึกษาปฐมวัย

 113. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:10

  เป็นสื่อการสอนคณิตสาสตร์ ที่จะช่วยฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กและยังเสริมสร้างจิตรนาการของเด็ก รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของมิติสัมพันธ์ รูปทรงเรขาคณิต และก็เป็นสื่อที่มีประโยชน์และน่าสนใจอีกด้วย
  นางสาวเพ็ญนภา ไทยประยูร รหัส 55113200122 ตอนเรียน B1

 114. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:13

  เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนผ่านศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์ และยังได้เรียนรู้เรื่องเรขาคณิตอีกด้วย นางสาวพัชรพร สมเงิน รหัส 55113200104 ตอนเรียน B1

 115. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:48

  สื่อนี้เป็นสื่อที่ดีชิ้นหนึ่งเลยเพราะสามารถทำได้ง่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เราก็สามารถหาได้ง่ายๆจากรอบตัว และวิธีการทำก็ง่ายไม่สลับซับซ้อน และมีประโยชน์มากๆค่ะ
  นางสาวศิรประภา วุฒิสาร ตอนเรียน B1 รหัส 55113200098 การศึกษาปฐมวัย

 116. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 21:49

  เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้น จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ สามารถเรียนรู้เรื่องรูปทรงได้อีกด้วย

  นางสาวพัชรี พลศรี ตอนเรียน B1 รหัส 55113200102

 117. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:00

  เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ฝึกให้เด็กเกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย น.ส.กานพลู แก้วบูชา 55113200011 A1

 118. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:01

  กิจกรรมนี้ช่วยในเรื่องของรูปทรงเรชาคณิต และยังช่วยพัฒนาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลย
  นางสาวอัณศยา เอี่ยมเวช รหัส 55113200033 ตอนเรียน B1

 119. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:20

  เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ บวกกับ ศิลปะ นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้ว ได้ฝึกการใช้จิตนาการกับการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ เรียนรู้เรื่อง ทิศทาง เศษส่วนจากการพับกระดาษอีกด้วยค่ะ ^^
  นางสาวพลอยไพลิน หมื่นพรม
  010 A1. การศึกษาปฐมวัย

 120. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:39

  การเรียนรู้ด้วยวิธีการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการฝึกฝนให้เด็กได้ฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างมากเลยทีเดียว
  ญาณิน ม่วงจินดา 55113200101 ตอนเรียน B1

 121. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:40

  กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็ก และฝึกการใช้จินนาการออกมา เรียนรู้เรื่องเรขาคณิต ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
  นางสาว ณิชกานต์ เอกนุช 55113200081 B1 ปฐมวัย

 122. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 22:45

  กิจกรรมนี้ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ใช้หลักมิติสัมพันธ์และเรื่องรูปทรงเรขาคณิต เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยให้เด็กได้ฝึกใช้สมองในกระบวนการคิด
  นางสาววรลักษณ์ ไชยเจริญ รหัส55113200088
  ตอนเรียนB1 การศึกษาปฐมวัย

 123. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:02

  สื่อการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว ช่วยการสร้างมิติสัมพันธ์ในการตัดสีดำ-ขาว ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการต่างๆที่จะสร้างรูปทรงต่างมาติดบนกระดาษสีดำ เป็นสื่อที่ดีมากๆเลยค่ะ
  #นางสาว ทิพย์สุดา เทียนสุวรรณ
  รหัส55113200124(ปฐมวัยA1)

 124. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:14

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เด็กจะวาด ตัด ฉีก ตามจินตนาการ และนำไปแปะบนกระดานดำทำให้เด็กมีการวางแผนว่าจะวางตรงไหน จะฉีกอะไรเพื่อให้สอดคล้องเป็นเรื่องราว เป็นการเรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์อีกด้วย

  นส ศิริขวัญ แสนจันทร์ 55113200099 ปฐมวัยB1

 125. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:16

  สื่อชิ้นนี้ เป็นสื่อที่หาได้ง่าย ทำได้โดยการให้เด็กได้ลงมือทำออกมาให้เป็นรูปร่าง การที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรม จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในขณะที่ทำกิจกรรม เด็กรู้สึกมีส่วนร่วม และได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองผ่านการฉีก ตัด แปะกระดาษลงบนกระดานดำ

  นางสาว พรพรรณ ปฏิสันเนติ
  55113200107 ตอนเรียน B1

 126. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:19

  เป็นสื่อที่มีประโยชน์ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจิตนาการและเรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธไปพร้อมกัน แล้วยังได้ฝึกสมองเเละกล้ามเนื้อมือของเด็กอีกด้วย
  นางสาวชลิตา นาคเงิน รหัส55113200068 ตอนเรียนB1

 127. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:22

  กิจกรรมการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของรูปทรง มิติสัมพันธ์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือในการตัดกระดาษ ทำให้เด็กไม่เบื่อ สนใจที่จะทำกิจกรรม นอกจากนั้นอาจจะเปลี่ยนสีของกระดาษ ใช้เป็นสีที่ต่างกัน
  นางสาวภัคจิรา สายแวว 55113200097 ตอนเรียนB1

 128. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:22

  กิจกรรมนี้ ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานตามจินตนาการของตนเอง และเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกสมองด้วยค่ะ
  นางสาว วิชชุดา เฉียบแหลม รหัส 55113200084 ตอนเรียน B1

 129. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:39

  ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องเลขาคณิตแลันำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได่้ป็นอย่างดี
  นางสาวมาริสา ขำมิน รหัส55113200003
  ปฐมวัย ตอนเรียนA1

 130. ไม่ระบุชื่อ Says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:50

  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กโดยตรงคะ และก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆด้วยคะ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานด้วย
  นางสาว ศุภมาศ เลิศคอนสาร
  รหัส 55113200115 ตอนเรียน B1

 131. PATBoiceHyun imagineNoteAmp says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:56

  เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเด็กได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมิติสัมพันธ์และรู้จักรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย
  น.ส.ธัญชนก ราชสุวรรณ 55113200087 ตอนเรียน B1

 132. Jawee V says:
  24 กุมภาพันธ์ 2557 23:57

  สื่อการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นสื่อที่ทำให้เด็กได้สร้างจินตนากาาร ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อที่ชอบมากอีกสื่อหนึ่งเลยค่ะ
  นางสาวจารวี จำปีรัตน์ รหัส 55113200038 ตอนเรียน A1

 133. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 00:10

  เป็นสื่อที่ทำให้ให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยที่เด็กจะวาด ตัด ฉีกตามจินตนาการเป็นรูปทรงเรขาคณิต และนำไปแปะบนกระดานดำทำให้เด็กการการคิดการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องเป็นเรื่องราว
  น.ส.สุวัจนี ฟูเฟื่อง รหัส55113200016 ตอนเรียนA1 ปฐมวัย

 134. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 00:12

  สื่อการสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาว เป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดจนตนาการ เกิดทักษะในการพับ ฉีก แปะ และเป็นการฝึกสมาธิในการทำงานของเด็กด้วย
  นางสาวณัฐนันท์ สิงห์โคตร รหัส55113200050 ตอนเรียนA1

 135. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 06:19

  สื่อนี่เป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กๆ อีกทั้งให้เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการของเด็กๆแต่ละคนด้วย แต่ในขณะทำกิจกรรมหากมีการใช้ของมีคมเช่น กรรไกร ครูควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชืด
  น.ส.ปานรวี สรวลสายหยุด รหัส 55113200105 ตอนเรียน B1

 136. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 08:46

  เป็นกิจกรรมมิติสัมพันธ์ เด็กใช้ทักษะต่างๆ ในการต่อรูป ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ฝึกสมาธิและได้ปรระสบการณ์ความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น

  นางสาวธนิษฐา ทองพนม ปฐมวัย ตอนเรียน A1 55113200045

 137. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 10:31

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ฝึกการใช้กรรไกรตัดกระดาษ และช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กอีกด้วย
  นางสาวนุชนาถ พันธุ์ชา รหัส 55113200091 ปฐมวัย ตอนเรียน B1

 138. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 12:59

  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้อีกหลายวิชาเลยค่ะ

  จุฑารัตน์ มณีโชติ 55113200056

 139. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 13:05

  การใช้กระดาษสีขาวที่เป็นรูปทรงทางเลขาคณิต ซึ่งสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กได้ดี เด็กสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบถือว่าดีมากคะ
  นางสาวชฎาพร แก้วสรวล ตอนเรียนB1 55113200066 ปฐมวัย

 140. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 15:05

  เป็นสื่อที่ดี อุปกร์ณ์ที่หาง่าย เสริมสร้างจินตนาการแบะความคิดสร้างสรรค์
  วีรภรณ์ แซ่เตียว ปฐมวัย A1 55113200015

 141. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:17

  สื่อนี้ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่เด็ก และสอนรูปทรงทางคณิต และสร้างความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการให้แก่เด็กให้เด็กเกิดการสนใจที่จะเรียนรู้
  นางสาวศญามล กวนชัยภูมิ รหัส 005 ปฐมวัย ตอนเรียน A1

 142. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:20

  กิจจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้ฝึกการใช้จินตนาการ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดต่างๆ.

  สุนิศา จันทะนาม ปฐมวัย A1 รหัส 55113200037

 143. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:22

  ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกสามาธิในการตัดกระดาษ และให้เด็กยังสามารถรู้เรื่องรูปทรงได้อีกด้วย
  นางสาววารี ฉายวิเชียร รหัส 017 ตอนเรียนa1 การศึกษาปฐมวัย

 144. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:23

  เป็นสื่อที่ทำให้ให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยเด็กจะวาด ตัด ฉีกตามจินตนาการของตนเองเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ และนำไปแปะบนกระดาษ เป็นรูปต่างๆที่สอดคล้องกัน ทำให้้เด็กเกิดการใช้จินตนาการได้อย่างดี

  สุชาวดี สีมาฤทธิ์ ปฐมวัย A1 55113200031

 145. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:27

  จากกิจกรรมนี้เป้นการสอดแทรกศิลปะเข้าไปในคณิตศาสตร์ เช่นการตัดปะ การพับ การฉีก และการระบายสี เด็กจะได้ความสนุกจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ การพับ จะทำให้เด็กจำรูปทรงได้โดยอัตโนมัติ.

  นางสาเนตรนภา ทุมเทียง ปฐมวัย A1 รหัส 55113200022

 146. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:27

  สอนให้เด็กรู็จักเรขาคณิต และทำให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ช่วยเสริมจิตนการของเด็ก
  นางสาวพลอยใส โภชนา รหัส 041 ตอนเรียน a1 ปฐมวัย

 147. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 16:27

  เด็กจะได้ใช้จินตนาการ และการเรียนรู้รูปทฃรงไปด้วยอย่างสนุกสนานไม่เครียด

  นางสาวสุวดี บุญเพ็ง ปฐมวัยA1 รหัส 55113200023

 148. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 21:37

  กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรขาคณิต ฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการ ฉีก ตัด แปะกระดาษ และได้ใช้จินตนาการของตนเองในการแต่งภาพให้สมบูรณ์ และฝึกให้เด็กมีสมาธิอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคะ
  นางสาวสุกัญญา ต่างสี รหัส 55113200049 ตอนเรียน A1 การศึกษาปฐมวัย

 149. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 22:25

  สื่อกิจกรรมนี้ เป็นสื่อที่ช่วยฝึกให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการใช้จินตนาการ เพราะเด็กๆได้รู้จักรูปทรงต่างๆ ที่จะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กได้อีกด้วย
  นางสาวกมลทิพย์ ทองเทพ รหัสนศ 55113200026 ตอนเรียน A1 ปฐมวัย

 150. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 22:28

  เด็กๆได้ฝึกการใช้จินตนาการ เรียนรู้รูปทรงต่างๆ ได้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ให้กับเด็ก
  นส.สุภัทรสร หนูนาค รหัส 55113200009 ปฐมวัย ตอนเรียน A1

 151. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 22:40

  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กเกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์และฝึกการพับการตัดให้เป็นรูปร่างอีกด้วย สุรีรัตน์ ชยางกูร รหัส 55113200039 ปฐมวัย A1

 152. ไม่ระบุชื่อ Says:
  25 กุมภาพันธ์ 2557 23:57

  เด็กจะเกิดทักษะการสังเกต และฝึกการนับเลขไปในตัวทำให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน รุ้จักการบวกเลขอีกด้วย นางสาวปุณยนุช โสระถาวร รหัส 55113200052 ปฐมวัย A1

 153. ไม่ระบุชื่อ Says:
  26 กุมภาพันธ์ 2557 22:06

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้จินตนาการและทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี คนคิดสื่อทำให้เรารู้ว่า ว่าที่ครูอย่างพวกเราก็มีดีไปสู้กับเหล่าเกมส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ เจ๋งดีอ่ะ

  นางสาว ดวงใจ ปั้นคุ้ม รหัส 55113200103 ปฐมวัย B1

 154. ไม่ระบุชื่อ Says:
  1 มีนาคม 2557 00:35

  เป็นสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ นอกจากเด็กจะได้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แล้ว กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมการสร้างจินตการ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และยังทำให้เด็กเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นค่ะ

  นางสาว วรรษมล วงษ์จีน ปฐมวัย B1 รหัส 55113200080

แสดงความคิดเห็น